Patents

“Cost efficient synthesis of high molecular weight polyglycolic acid”, The Patent Cooperation Treaty, WO2018/146614 A1

“Multifunctional hernia patch”, WO2017216609A1

“Düşük maliyetli yüksek moleküler ağırlıklı ve yüksek çözünürlüğe sahip poliglikolik asit sentezi”, TR 2017/02016.

“Kompozit mikropartikül içeren biyobozunur kemik dolguları, membranları ve iskele yapıları”, 2013-G-107324.

“Biodegrable Bone Fillers, Membranes and Scaffolds Containing Composite Particles”,  US20140294913 A1.